english

Urszula Libal

PWr
Dydaktyka

    Podstawy programowania
    Laboratorium - 1 sem.

    Podstawy programowania   
    Ćwiczenia - 1 sem.

    Podstawy automatyki i robotyki
    Laboratorium - 3 / 4 sem.

    Programowanie obiektowe
    Laboratorium - 2 sem.

    Technologie informacyjne
    Laboratorium - 1 sem.

    Teoria regulacji
    Ćwiczenia - 4 sem.

    Projekt zespołowy
    Projekt - 6 sem.

    Modelling and identification
    Laboratory

    Algorytmy rozpoznawania     obrazów
    Wykład i projekt - 6 sem.

    Sterowanie procesami ciągłymi
    Laboratorium

    Podstawy przetwarzania     sygnałów
    Laboratorium - 3 sem.

    Algorytmy przetwarzania     sygnałów
    Laboratorium - 5 sem.

więcej

kalendarz

Foto

dr inż. Urszula LibalDoktorat ukończyłam na kierunku Automatyka i Robotyka w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Promotorem mojej rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz.


W 2009 roku ukończyłam na Politechnice Wrocławskiej kierunek Elektronika i Telekomunikacja o specjalności: Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice (EZI). Pod opieką naukową prof. dra hab. inż. Zygmunta Hasiewicza powstała praca magisterska pt. "Algorytmy wieloetapowego rozpoznawania sygnałów z zastosowaniem dekompozycji falkowej".

    
Natomiast w roku 2006 zostałam absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Matematyka o specjalności: Zastosowania Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Pracę magisterską pt. "Gaussowski problem ucieczki więźnia" napisałam pod opieką prof. dra hab. Krzysztofa Dębickiego.


PWr

Publikacje 

 


1. U.Libal, "Multistage Classification of Signals with the Use of Multiscale Wavelet Representation", Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics  - MMAR 2010, Międzyzdroje, 23-26 August 2010, pp.154-159, 2010. PDF

2. U.Libal, "Dekompozycja sygnału EKG w bazach falkowych z wykorzystaniem algorytmu Mallata", Interdyscyplinarność badań naukowych 2010: praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, pp.233-238. PDF

3. U.Libal,    "Multistage classification of signals decomposed in wavelet bases with zoom in on their details",    The 6th International Summer School on Pattern Recognition, ISSPR 2010, Plymouth, UK, 5-10 September, 2010.

4. U.Libal, "Eksperymentalne badanie statystycznej zgodności selektora cech opartego o LARS/LASSO", Interdyscyplinarność badań naukowych 2011: praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011. PDF

5. U.Libal, "Feature Selection for Pattern Recognition by LASSO and Thresholding Methods – a Comparison", Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics  - MMAR 2011, Międzyzdroje, 22–25 August 2011.

6. U.Libal, "Kryteria selekcji modelu w eksperymentalnym rozpoznawaniu sygnałów zdekomponowanych w bazach falkowych", Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012. 

7. U.Libal, "Applications of Wavelet Transform in Signal Recognition and De-noising", II Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki  - ICT Young 2012, Gdańsk, Poland, 26-27 maja 2012. PDF

8. U.Libal, "Multistage pattern recognition of signals represented in wavelet bases with reject option", Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics  - MMAR 2012, Międzyzdroje, 27–30 August 2012, pp.79-84.

9. U.Libal, "Multistage Naive Bayes Classifier with Reject Option for Multiresolution Signal Representation", ICPRAM 2013: Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods / ed. by Maria de Marsico, Ana Fred: SciTePress, Barcelona, Spain, 15-18 February 2013, pp. 289-292. PDF

10. U.Libal, "Rozpoznawanie sygnałów medycznych", I Konferencja Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów, DND 2013, Kraków, Poland, 20 kwietnia 2013, pp.370-371.

11. U.Libal, "Wavelet Decomposition of Signal and Feature Selection by LASSO for Pattern Recognition", Przegląd Elektrotechniczny, 2013, R. 89, nr 4, pp. 89-91. PDF

12. U.Libal, D.Sztafrowski, "Study on Magnetic Field 50 Hz Influence by Statistical Analysis of ECG Signals", Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, 2013, vol.1, no.1, pp.28-31.

13. U.Libal, D.Sztafrowski, "ECG Signal Recognition Methods to Determine an Exposure to Magnetic Field", Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, 2013, vol.1, no.1, pp.32-35.

14. U.Libal, D.Sztafrowski, "Monitoring Basic Vital Functions of Human Body during ELF Magnetic Field Interaction", Dokonania naukowe doktorantów. T.2, Nauki inżynieryjne / pod red. Marcina Kuczery. Kraków 2013. pp. 210-218.

15. U.Libal, D.Sztafrowski, "Analysis of Magnetic Field Influence on Human Body by Wavelet Transform and Pattern Recognition of Biomedical Signals"The 9th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Poznań, Poland, 4-7 lipca 2013.

16. U.Libal, "Diabetes Progression Factors - Ranking by Sequential Classification".

17. U.Libal, J.Płaskonka, "The impact of non-centered noise in the feedback loop on the realization of a path following task by a wheeled mobile robot of (2,0) type".

18. U.Libal, J.Płaskonka, "Noise sensitivity of selected kinematic path following controllers for a unicycle", Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Volume 62, Issue 1 (2014) pp. 3–13. PDF

19. U.Libal, K.Spyra, "Wavelet Based Shockwave and Muzzle Blast Classification for Different Supersonic Projectiles", Expert Systems with Applications, Volume 41, Issue 11 (2014) pp. 5097-5104. PDF

20. Z.Hasiewicz, U.Libal, "Upper bound of risk of attraction-limited minimum distance classifier", XVIII Krajowa Konferencja Automatyki, KKA 2014, Wrocław, 8-10 września 2014.

21. U.Libal, Z.Hasiewicz, "Wavelet algorithm for hierarchical pattern recognition", 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, SMSTA 2015, Wrocław, February 16-20, 2015. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Volume 122 (2015) pp. 391-398. PDF

22. Ł.Łoziuk, U.Libal, "Draw prediction for practical soccer betting strategies", Interdyscyplinarna konferencja Ko-oper Field 2015, Szklarska Poręba, 24-26 czerwca 2015.


PWrKonsultacje 

 
Brak konsultacji w tym semestrze.

kontakt