english

Urszula Libal

PWr

    


Sterowanie procesami ciągymi


   
 
 
      pdf  Oceny

  
 
 

PWr


Sterowanie procesami ciągłymi


Kurs AIR (laboratorium 30h)Plan laboratorium


(lista zagadnień według dra hab. inż. Grzegorza Mzyka)

Zadania do wykonania przy użyciu Matlaba będą podawane na początku każdych zajęć.

pdf  Lab.1 Wprowadzenie do Matlaba
          Lab.2 Charakterystyki czasowe liniowych obiektów dynamicznych
          Lab.3 Charakterystyki częstotliwościowe liniowych obiektów
                   dynamicznych
          Lab.4 Układy o złożonej strukturze: połączenia szeregowe,
                   równoległe i układy ze sprzężeniem zwrotnym
          Lab.5 Regulatory PID
          Lab.6 Impulsator, ekstrapolator, transformata Z
          Lab.7 Adaptacyjny regulator PID
          Lab.8 Sterowanie rozmyteZaliczenie


• Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń - terminy:
       spr. 1-3 do 13.11
       spr. 4-6 do 18.12

• Kartkówka (08.01)

• Nie ma odrabiania zajęć. Można mieć 3 nieobecności.

• Sprawozdania proszę oddawać tylko w formie papierowej na zajęciach.

• Ocena końcowa na podstawie ocen sprawozdań i kartkówek.