english

Urszula Libal

PWr

    

    

    Programowanie obiektowe


   
 


   Układanka w C#

  pdf  9 plików png 60x60

  pdf  9 plików jpg 100x100

 
  pdf  Dynamiczna alokacja
            pamięci na dwuwymiarowe
            tablice w C++ i ANSI-C

PWr


Programowanie obiektowe


Kurs dla I roku EIT (laboratorium 30h)W trakcie każdego laboratorium będzie wykonywane zadanie dotyczące omawianego tematu. Na zajęciach programujemy w C++ w środowisku MS Visual Studio 2010. Można pracować na własnym laptopie.Tematy zajęć:


 • pdf Zajęcia wstępne    
 • pdf  Lab. 1.   Definiowanie klas i tworzenie obiektów
 • pdf  Lab. 2.   Konstruktory (zadania na dwa tygodnie)
 • pdf  Lab. 3.   Destruktory
 • pdf  Lab. 4.   Przeciążanie metod
 • pdf  Lab. 5.   Przeciążanie operatorów
 • pdf  Lab. 6.   Dziedziczenie, funkcje wirtualne i klasy abstrakcyjne
 • pdf  Lab. 7.   Dziedziczenie wielobazowe i wielopokoleniowe
 • pdf  Lab. 8.   Obsługa wyjątków. Operacje na plikach
 • pdf  Lab. 9.   Zarządzanie projektami w Visual Studio
 • pdf  Lab. 10.  Graphical User Interface
  •                Podręcznik:

                  Pro Visual C++/CLI and the .NET 3.5 Platform
                  Stephen R. G. Fraser
                  Apress, 2008

Zasady zaliczenia:


Do zdobycia będzie w sumie 80 punktów:
5 punktów - powtórkowa kartkówka z zagadnień z pierwszego semestru,
6 x 10 punktów - kartkówki z tematów 1 2 4 5 6 7,
10 punktów - projekt w C# (prosta gra - układanka lub własny projekt),
5 punktów - aktywność (prezentacja rozwiązań przy tablicy).


ocena końcowa min. liczba punktów
5.0 72
4.5 64
4.0 56
3.5 48
3.0 40


  Nie ma możliwości poprawiania kartkówek. Nieobecność jest równoważna niezaliczeniu kartkówki.

  Literatura podstawowa:

    Bjarne Stroustrup "Język C++"
    Jerzy Grębosz "Symfonia C++"

  Tutoriale w sieci:
    Tutorial C++
    Tutorial C#