english

Urszula Libal

PWr

    

    

    Podstawy programowania

                  - ćwiczenia 
 
 
 


PWr


Podstawy programowania


Kurs dla I roku EIT (ćwiczenia 15h)


Zasady zaliczenia:


Obecność jest obowiązkowa. W semestrze mamy tylko kilka spotkań, więc nie ma możliwości odrabiania zajęć, ani poprawiania kartkówek.
 
Napiszą Państwo 4 kartkówki. Każda kartkówka pozwala zbobyć maksymalnie 10 punktów.

Każda nieobecność skutkuje otrzymaniem 0 punktów za kartkówkę. Nieobecności z powodu dłuższego pobytu w szpitalu będą rozpatrywane indywidualnie.

Ocena końcowa to:
  1. 5.5 - 100% (40 pkt),
  2. 5.0 - od 90% (36-39 pkt),
  3. 4.5 - od 80% (32-35 pkt),
  4. 4.0 - od 70% (28-31 pkt),
  5. 3.5 - od 60% (24-27 pkt),
  6. 3.0 - od 50% (20-23 pkt),
  7. 2.0 - mniej niż 50% (czyli 0-20 pkt).
Dodatkowo można zbobyć punkty z aktywności za prezentację rozwiązań zadań na tablicy.

Studenci powtarzający kurs Podstawy programowania, którzy zaliczyli ćwiczenia w poprzednim semestrze, mogą mieć przepisaną ocenę na podstawie oceny w indeksie.


Tematy:

1. Schematy blokowe
2. Wyrażenia i operatory (kart.)
3. Instrukcje sterujące (kart.)
4. Tablice i wskaźniki (kart.)
5. Algorytmy sortowania (kart.)
6. Alokacja pamięci