english

Urszula Libal

PWr

    

    

      Projekt zespołowy

    


   EZI
 
PWr


Projekt zespołowy


Kurs dla III roku (projekt 60h)Robotyczna proteza ręki EZI-hand


• lekka, wykonana z plastiku na drukarce 3D,
• wyposażona w przyjazny użytkownikowi interfejs w postaci aplikacji na androida umożliwiający łatwą kontrolę poprawności ruchów protezy,
• zdalny pomiar potencjałów czynnościowych mięśni przedramienia,
• wizualizacja 3D ruchów protezy w czasie rzeczywistym,
• sterowanie robotyczną protezą ręki za pomocą miopotencjałów mięśni przedramienia,
• miopotencjały poddawane szybkim algorytmom przetwarzania i rozpoznawania sygnałów.


Konferencja projektów zespołowych


http://kpz.iiar.pwr.wroc.pl/


Zasady zaliczenia:


Wykonanie zadania projektowego wraz z raportowaniem postępów prac. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.