english

Urszula Libal

PWr

    


Podstawy przetwarzania sygnałów


   
 
 

      pdf  Oceny
     
      
 
 

PWr


Podstawy przetwarzania sygnałów


Kurs dla II roku (laboratoria 15h)
Dodatkowe materiały uzupełniające wykład i laboratorium są dostępne na stronie https://zts.ita.pwr.wroc.pl/moodle/.


Zasady zaliczenia:


Nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą, ani poprawiania kartkówek.
 
W sumie do zdobycia jest 25 punktów. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie sprawdzianu (po 3 zajęciach, za 10 punktów) i 3 kartkówek (pod koniec 5, 6 i 7 laboratorium, po 5 punktów każda).

Ocena końcowa to:
  1. 5.0 - od 90% (22.5 pkt),
  2. 4.5 - od 80% (20 pkt),
  3. 4.0 - od 70% (17.5 pkt),
  4. 3.5 - od 60% (15 pkt),
  5. 3.0 - od 50% (12.5 pkt),
  6. "dopytka" na 3.0 - między 40%-50% (co najmniej 10 pkt),
  7. 2.0 - mniej niż 40% (mniej niż 10 pkt).