english

Urszula Libal

PWr

    


Technologie informacyjne


   
  
 
      
 
 

PWr


Technologie informacyjne


Kurs dla I roku EIT (laboratoria 15h)Listy zadań:


pdf  Lista 1.   Zajęcia wstępne

pdf  Operatory wyszukiwania dla Google i Bing

 

Pozostałe instrukcje dostępne na portalu http://eportal.pwr.wroc.pl.

Należy zalogować się podając nazwę użytkownika i hasło takie, jak do poczty elektronicznej PWr. Po zalogowaniu należy zapisać się na kurs "Technologie informacyjne dla SKP - potok B1, B2". Kod dostępu zostanie podany podczas laboratorium.


  Lista 2.   Formatowanie tabel, wykorzystywanie tabulatorów
               oraz edycja formuł matematycznych (Lab 2)

  Lista 3.   Spisy, podpisy i odsyłacze w dokumentach
               naukowo-technicznych (Lab 4)

  Lista 4.   Tworzenie prostych arkuszy obliczeniowych w programie
               Microsoft Excel (Lab 6)

  Lista 5.   Tworzenie arkuszy obliczeniowych z użyciem funkcji
               programu Microsoft Excel (Lab 7)

  Lista 6.   Graficzna prezentacja danych - tworzenie wykresów
               w programie Microsoft Excel (Lab 8)

  Lista 7.   Tworzenie prostej bazy danych w programie Microsoft Excel
               i generowanie korespondencji seryjnej (Lab 9)


Zasady zaliczenia:


Obecność jest obowiązkowa. Ale...
Nie biorę pod uwagę nieobecności na pierwszych zajęciach oraz jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Z reszty nieobeności trzeba się wytłumaczyć. Ci z Państwa, którzy mają sensowne usprawiedliwienie, mogą zaprezentować brakujące zadania, ale ocena zostanie obniżona o jeden. Natomiast ci z Państwa, którzy nie mają usprawiedliwienia swojej nieobecności, też mogą zaprezentować brakujące zadania, ale ocena zostanie obniżona o dwa, tzn. trzeba uzyskać ocenę bardzo dobrą, aby dostać tróję.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas laboratoriów.


Certyfikat ECDL:


Osoby posiadające certyfikat ECDL są zwolnione z laboratorium z oceną bardzo dobrą. Proszę się zgłosić po wpis przed rozpoczęciem sesji, czyli do 21.01.2012.