english

Urszula Libal

PWr

    

    

  PWr


Dydaktyka


Algorytmy rozpoznawania obrazów
(wykład 30h)

Algorytmy rozpoznawania obrazów
(projekt 15h)

Modelling and identification
(laboratorium 30h)

Podstawy automatyki i robotyki
(laboratorium 15h)

Podstawy programowania
(ćwiczenia 15h)

Podstawy programowania
(laboratorium 15h)

Podstawy przetwarzania sygnałów
(laboratorium 15h)

Programowanie obiektowe
(laboratorium 30h)

Projekt zespołowy
(projekt 60h)

Sterowanie procesami ciągłymi
(laboratorium 30h)

Technologie informacyjne
(laboratorium 15h)

Teoria regulacji
(ćwiczenia 30h)