english

Urszula Libal

PWr

    


Teoria regulacji


   
 
 

      pdf  Oceny

  


 Kolokwium poprawkowe

 termin: 06.06.2016
 czas: 60 minut
 (start: 8:00, 9:15, 11:15, 13:15)

 można zdobyć od 0 do 40 punktów
 (4 zadania po 10 punktów)

 do poprawki przystąpić może każdy,
 ale stary wynik się kasuje
 i można otrzymać mniej punktów


PWr


Teoria regulacji


Kurs dla II roku AIR (ćwiczenia 30h)Listy zadań prof. Włodzimierza Greblickiego

(zaczerpnięte ze strony www):

pdf  Lista 1.   Transformacja Laplace’a
pdf  Lista 2.   Odpowiedzi systemu na różne pobudzenia
pdf  Lista 3.   Stabilność
pdf  Lista 4.   Automatyczna regulacja
pdf  Lista 5.   Transformacja Z
pdf  Lista 6.   Stabilność systemów dyskretnych


Literatura:


    1.   W. Greblicki,
Teoretyczne podstawy automatyki,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2001.

    2.   W. Greblicki,
Podstawy automatyki,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2006.


Zasady zaliczenia:


    O ocenie decyduje suma punktów za:
        - kolokwium końcowe (40 punktów, 30.05.2016),
        - kartkówka (10 punktów, 11.04.2016),
        - aktywność przy tablicy (1 punkt za zadanie).

    Przewidziane jest także kolokwium poprawkowe (06.06.2016).